IMG_9468

Leśna ściółka może być użyta do stworzenia biologicznie aktywnego podłoża do terrarium

Paweł Korzec palu 1