20210124_112253_v1

W worku z rybami oprócz wody musi znajdować się powietrze. Na czas transportu worki z rybami najlepiej umieścić w styropianowym boksie.

20210124_112055_v1