Otoczaki z piaskowca

Otoczaki z piaskowca

Skała wulkaniczna z lawy
wapienie2